روزنامه شوت| ایران طلا گرفت، صهیونیست‌ها برنز!

338580_655 روزنامه شوت| ایران طلا گرفت، صهیونیست‌ها برنز!