سفر استاندار مرکزی به ساوه

استاندار استان مرکزی در سفری یک روزه به ساوه ضمن بازدید از مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه و شرکت در نماز جمعه ساوه، در میز خدمت تشکیل شده در حاشیه نماز جمعه حاضر شد. سید علی آقازاده در ادامه، بازی خوشه طلایی در ورزشگاه تازه بازسازی شده را تماشا کرد و در پایان از موکب های اربعین حسینی ساوه و زرندیه مستقر در محورهای مواصلاتی منتهی به مرزهای بین ایران و عراق بازدید کرد.

عکس: علی فرقانی

61458782 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور
61458797 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور
61458796 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور
61458784 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور
61458795 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور
61458785 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور
61458786 سفر استاندار مرکزی به ساوه
نماز جمعه 19 مهر ساوه
61458787 سفر استاندار مرکزی به ساوه
سخنرانی استاندار مرکزی پیش از خطبه های نماز جمعه ساوه
61458798 سفر استاندار مرکزی به ساوه
حضور استاندار مرکزی در میز خدمت تشکیل شده در حاشیه نماز جمعه ساوه
61458789 سفر استاندار مرکزی به ساوه
حضور استاندار مرکزی در میز خدمت تشکیل شده در حاشیه نماز جمعه ساوه
61458788 سفر استاندار مرکزی به ساوه
اولین بازی خوشه طلایی در ورزشگاه خانگی خود در جریان بازی های لیگ یک 
61458790 سفر استاندار مرکزی به ساوه
حضور استاندار مرکزی در ورزشگاه شهید چمران و تماشای اولین بازی خوشه طلایی در ساوه
61458792 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از موکب‌های مستقر در محور مواصلاتی زرندیه و ساوه
61458783 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از موکب‌های مستقر در محور مواصلاتی زرندیه و ساوه
61458793 سفر استاندار مرکزی به ساوه
بازدید استاندار مرکزی از موکب‌های مستقر در محور مواصلاتی زرندیه و ساوه
61458794 سفر استاندار مرکزی به ساوه
موکب‌ جاماندگان کربلا