صید ماهیان استخوانی گیلان توسط 4 هزار صیاد پره

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به آغاز فصل صید ماهیان استخوانی از امروز، گفت: امسال 50 شرکت تعاونی پره و بیش از چهار هزار صیاد در نوار ساحلی گیلان به طول 280 کیلومتر به امر صید مبادرت خواهند کرد.

صمد درویشی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرارسیدن فصل صید ماهیان استخوانی، اظهار کرد: براساس تصمیماتی که در کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران اتخاد شده، صید ماهیان استخوانی در مرکز و شرق استان گیلان از 20 مهر 98 آغاز می شود و تا 20 فروردین 99 ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در غرب گیلان پنج شرکت تعاونی صیادی داریم، افزود: با توجه به اقلیم حاکم بر غرب استان و توپوگرافی بستر دریا با سرمای زودهنگام مواجه هستیم لذا براساس هماهنگی های به عمل آمده، صید ماهیان استخوانی در ناحیه غرب استان از 20 شهریورماه آغاز شده است.

مدیرکل شیلات گیلان از صید حدود 30 تن انواع ماهیان استخوانی در غرب استان خبر داد و خاطرنشان کرد: صیادی غرب استان گیلان نسبت به سایر استان ها 150 روز بیشتر است.

درویشی با بیان اینکه احتمال صید 2400 تا 2500 تن انواع ماهیان استخوانی طی امسال وجود دارد، اضافه کرد: امسال 50 شرکت تعاونی پره و بیش از چهار هزار صیاد در نوار ساحلی گیلان به طول 280 کیلومتر به امر صید مبادرت خواهند کرد.

انتهای پیام