فرهیختگان‌ورزشی| نه پول دادند، نه جایزه‌ام را؛ چاره‌ای جز شکایت نبود

338568_754 فرهیختگان‌ورزشی| نه پول دادند، نه جایزه‌ام را؛ چاره‌ای جز شکایت نبود