مشارکت حداکثری در انتخابات فصل مشترک احزاب سیاسی است

فرماندار شهرستان شیراز با تاکید براینکه تحکیم پایه‌های نظام مردم سالاری دینی به حضور همه بازیگران و کارگردانان عرصه سیاسی، یعنی احزاب و تشکل‌های مختلف، امکانپذیر است، گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فصل مشترک احزاب سیاسی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی فرماندار شیراز، محمدرضا امیری در جلسه مشترک احزاب سیاسی شهرستان شیراز که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد شور و نشاط سیاسی و بسط آن در جامعه دانست.

او با اشاره به الزامات مردم سالاری دینی خاطرنشان کرد: معتقدیم تحکیم پایه‌های نظام مردم سالاری دینی با حضور جریان‌ها و بازیگران عرصه‌های مختلف امکان پذیر است و یقینا یکی از بازیگران و کارگردانان عرصه سیاسی جامعه، تشکل ها و احزاب سیاسی هستند.

امیری با بیان اینکه فصل انتخابات بهار احزاب سیاسی است اما فعالیت احزاب نباید محدود به زمان انتخابات باشد، افزود: انتظار است که احزاب سیاسی در برهه های مختلف زمانی در مباحث مختلف ایفای نقش کنند و معتقدیم که این نشست‌ها و گفت و گو ها دامنه و وسعتش درسطح جامعه ترویج داده شود.

رییس شورای اداری شهرستان شیراز با بیان اینکه هر حزب سیاسی با سلایق مختلف که مطالبه گری خود را در چارچوب قانون دنبال کند مورد حمایت دولت و حاکمیت  قرار دارد، خاطر نشان کرد: نهادهای دولتی و حاکمیتی به تنهایی نمی توانند شور نشاط سیاسی را ایجاد کنند بلکه می‌توانند بسترساز باشند.

امیری ادامه داد: یقینا یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت در نظام مردم سالاری عرصه انتخابات، کنشگران سیاسی و احزاب فعال هستند که در عرصه جامعه بر ایجاد شور و نشاط سیاسی نقش ایفا می کنند.

رییس ستاد انتخایات شهرستان شیراز، برگزاری انتخابات با شکوه و با مشارکت حداکثری را فصل مشترک تمامی احزاب سیاسی در کشور دانست و گفت: امروز از یک سو با جنگ نابرابر اقتصادی تمام عیار مواجه هستیم و از طرفی دیگر برخی مباحث داخلی ناشی از تحریم را داریم؛ در این شرایط باید برنقاط اشتراک فراوان بین احزاب تاکید کرد.

فرماندار شیراز گفت: امروز نظام برای مقابله با تهدیدات دشمن راهبرد “مقاومت فعال” در درون و “دیپلماسی فعال” در خارج از کشور را پیگیری می کند که این راهبرد موجب شکست استراتژی “فشار حداکثری” آمریکا شده است.

امیری با بیان اینکه یکی از نقاط اشتراک احزاب سیاسی، منافع ملی، عزت و سربلندی ایران اسلامی است، گفت: با چنین وجه اشتراک هایی بین سلایق مختلف سیاسی کشور و رهنمودهای رهبری تقویت چنین وجه اشتراک هایی موجب ایجاد امید و شور و نشاط سیاسی و اجتماعی در جامعه می شود.