ویدیو| بنزما برترین بازیکن ماه گذشته رئال مادرید

کریم بنزما از طرف باشگاه رئال مادرید به عنوان برترین بازیکن ماه سپتامبر این باشگاه انتخاب شد.