ویدیو| روایت مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی از کسب سهمیه المپیک

صحبت های حسن رنگرز مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی درباره کسب سهمیه المپیک در رشته های آزاد و فرنگی را ببینید.