گزارش تصویری| آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از تقابل با کامبوج

عکس ها: امیر استواری