اجرای طرح روستای بدون بیکار در کردستان

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان کردستان، با اشاره به استراتژی‌های صندوق در حمایت از روستائیان گفت: ایجاد روستاهای بدون بیکار یکی از طرح‌های بدیع صندوق در حمایت از روستائیان است که در راستای استراتژی صنعتی سازی روستاها مطرح و اجرا شده است.

دلایل شکست مشاغل در ایران از نگاه یک کارآفرین

” رئوف رحیمی” یکی از کارآفرینان موفق کردستانی و مخترع اولین سیستم مانیتورینگ شغلی در کشور است کە تحت عنوان “سنە” نامگذاری و در سال ۹۳ از آن رونمایی شدە و در دفتر ریاست جمهوری بە عنوان طرح ملی بە ثبت رسیدە است.

ای کاش تنها تریاک مصرف می‌کردند…

برخی کارشناسان و مردم معتقدند بیکاری علت اصلی روی آوردن به اعتیاد است و اما در مقابل برخی کارشناسان دیگر می گویند برخلاف آنچه که مردم فکر می کنند بیکاری عامل اصلی اعتیاد نیست و حالا اعتیاد بین دانشجویان و تحصیل کرده‌ها و حتی دانش آموزان هم رسوخ کرده است.