صادقیان: در ایران کمبود فشنگ داریم

ملی‌پوش تیم ملی تیراندازی بانوان به خبرورزشی گفت: تیراندازی را خیلی دوست دارم. چراکه حس خاصی به من می‌دهد. اینکه می‌توانی هیجاناتت را با تیراندازی کنترل کنی بسیار زیباست.