برداشت یک| داستان‌های دنباله‌دار جودو!

داستان‌های دنباله‌دار جودو، آرش میراسماعیلی و فدراسیون جهانی جودو و جناب ماریوس ویزر! یک مرد رومانیایی یک‌دنده و لجوج از جان فدراسیون جودوی ما چه می‌خواهد؟

سرمقاله| تدبیر علیه تعلیق

آرش میراسماعیلی می‌گوید: تعلیق جودو توطئه‌ای در ادامه تحریم‌ها علیه ایران است… ما برای مقابله با این تعلیق و توطئه‌ها چه تدابیری اندیشیده‌ایم؟