شورای ملی عناب تشکیل شود

دبیر کل مجمع مجالس آسیایی گفت: لازم است شورای ملی عناب را تشکیل داده تا بتوانیم در عرصه حقیقی و حقوقی، افراد توانمند را در توسعه و معرفی این محصول استراتژیک دخیل کنیم.

بومی‌سازی محتواهای آموزشی متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی

سرگروه کمیته تولید محتوای پیش دبستانی خراسان جنوبی گفت: باتوجه به رویکرد چند سال اخیر وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بومی‌سازی تولید محتوا در استان‌ها، سعی کردیم این بومی‌سازی را تقویت کرده و به تولید محتوای جدید پیرامون این رویکرد بپردازیم که امروز این محتواها رونمایی شد.