عکس| آفرین به تو پسر!

تیاگو آلکانتارا هافبک اسپانیا با اهدای گرمکن خودش به پسربچه سوئدی مورد تحسین قرار گرفت.

یادداشت| سلام نظامی به مرگ

فوتبال هیچگاه از دست جنگ در امان نبوده؛ تاریخ فوتبال پر است از لحظاتی که سبزی چمن، سرخی خون را ستایش کرده است.