هشدار استاندار سمنان به بانک‌های استان‌

‌استاندار سمنان با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی مشکل‌دار در سال رونق تولید ضمن هشدار به بانک‌های عامل در این استان گفت: هرگونه کوتاهی از سوی بانک‌ها در خصوص حمایت تسهیلاتی از واحدهای تولیدی و صنعتی قابل پذیرش نیست.

هشدار استاندار به بانک‌های استان/ لزوم حمایت تسهیلاتی از واحدهای مشکل‌دار

 استاندار سمنان با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی مشکل‌دار در سال رونق تولید ضمن هشدار به بانک‌های عامل در این استان گفت: هرگونه کوتاهی از سوی بانک‌ها در خصوص حمایت تسهیلاتی از واحدهای تولیدی و صنعتی قابل پذیرش نیست.

هشدار استاندار به بانک‌های استان/ لزوم حمایت از واحدهای مشکل‌دار سمنان

 استاندار سمنان با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی مشکل‌دار در سال رونق تولید ضمن هشدار به بانک‌های عامل در این استان گفت: هرگونه کوتاهی از سوی بانک‌ها در خصوص حمایت تسهیلاتی از واحدهای تولیدی و صنعتی قابل پذیرش نیست.