اختصاص 80 میلیارد تومان بودجه به سیستان و بلوچستان برای جبران خسارت سیلاب

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ۱۷۲ میلیارد تومان بین دستگاه های استان توزیع شده است که ۸۰ میلیارد تومان آن مربوط به ماده ۱۰ برای جبران بخشی از خسارات وارده ناشی از سیل است که به دستگاه های مربوطه تخصیص داده شد.

تولید ۳میلیون تن محصولات زراعی در استان سیستان وبلوچستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه ۷۰درصد جیره غذایی مردم را محصولات زراعی تشکیل می دهد گفت: در سال زراعی ۹۸-۹۷بیش از ۱۵۰هزار هکتار از اراضی استان به زیر کشت محصولات زراعی رفته وحدود ۳میلیون تن انواع محصولات زراعی تولید وروانه بازارهای مصرف داخلی وخارجی شده است.