همایش ملی نام‌آوران «ایرج افشار» را برگزید

«ایرج افشار» نخستین شخصیت علمی و فرهنگی انتخاب شده از سوی دبیرخانه همایش‌های ملی سالانه‌ی «نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران» است، که قصد دارد هر سال با انتخاب یک شخصیت علمی – فرهنگی از او تقدیر کند. بر همین اساس نیز این برنامه، در برنامه‌ی راهبردی پژوهشکده‌ی زبان و ادبیات پژوهشگاه گنجانده شده است.

تبیین فرهنگ ارتباطی امام موسی صدر در دست‌یابی به قدرت نرم

تأکید امام موسی صدر بر استقلال بشر و آزادی او و استنباط این نکته از مفهوم خلیفه بسیار لطیف و دارای آثار فراوان است، و در جای‌جای نوشتارها و گفتارهای وی تکرار شده است. برای همین است که امام موسی صدر به آزادی عقیده و آزادگی انسان‌ها سخت پایبند است.

نگاهی به لزوم تجهیز کتابخانه‌های مدرسه‌ها

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران‌ درآستانه بازگشایی مدرسه‌ها، از لزوم توجه به تجهیز کتابخانه‌های مدرسه‌ها سخن گفته و تاکید کرده است کمتر مدرسه‌ای وجود دارد که به تجهیز کتابخانه اهمیت قائل شده و آن را هم به عنوان بخشی از برنامه آموزشی در نظر بگیرد.