تهران- ایرنا- نمایش "کانال کمیل" به نویسندگی سیدحسین فدایی‌حسین و کارگردانی کوروش زارعی از آن دست آثاری‌ است که به بهترین نحو و فارغ از الگوهای شناخته شده و کلیشه تئاتر دفاع مقدس، توانسته تطبیق و همراهی دو حوزه نهضت قیام حسینی و جنگ تحمیلی را با بخشی از روایت مستند شهدای گردان کمیل در جریان حماسه هشت سال دفاع مقدس زنده کند و به تصویر کشد.