صالحی: مسیرتوسعه تهران با هویت آن همخوانی ندارد

تهران _ ایرنا _ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که مسیر توسعه تهران با هویت آن همخوانی ندارد و آینده پایتخت از این زاویه مبهم و با ریشه ها و گذشته خود نسبتی ندارد ازاین رو باید به آن توجه داشته باشیم.

سینمای کودک مثل یک نقشه گنج ارزشمند است

تهران- ایرنا- مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، با اشاره به لزوم غفلت‌زدایی از کارکردها و واقعیت‌های ژانر کودک در سینمای ایران، گفت: سینمای کودک در سپهر سینمای کشورمان مثل یک نقشه گنج ارزشمند است که باید آن را کشف کرد.