پرسپولیسی‌ها نونوار شدند

پرسپولیس در حالی تمرین خودش برای دیدار برابر پیکان را ادامه داد که امروز با لباس‌های جدید این تمرین برگزار شد.

پرسپولیسی‌ها نونوار شدند

پرسپولیس در حالی تمرین خودش برای دیدار برابر پیکان را ادامه داد که امروز با لباس‌های جدید این تمرین برگزار شد.