واردات کافیست، از سنگ کاغذ بسازید!

کاغذ یکی از نیازهای مهم کشور بوده که در حال حاضر 90 درصد این نیاز از طریق واردات از دیگر کشورها تأمین و تنها 10 درصد در داخل کشور تولید می شود حال آن که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این رابطه می توان گام های بلندی برداشت.

نذر فرهنگی در اولویت قرار بگیرد

مسئول کمیته فرهنگی ستاد مردمی اربعین در استان همدان با بیان اینکه اینترنت در کشور عراق قطع است، گفت: به همین علت نمی توان فضای راهپیمایی عراق را مخابره کرد و ضروری است در ایران فضای رسانه ای فعالتر شود.

در تربیت نیروی انسانی اشباع شده ایم

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان گفت: در تربیت نیروی انسانی اشباع شده ایم و باید دانشجویی تربیت کنیم که کار آفرین باشند و در راستای تولید و خدمات حرکت کند.

تعلیق و ابطال۱۱ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در ملایر

رئیس اداره استاندارد ملایر با بیان اینکه طی یک سال گذشته ۱۱ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در این شهرستان تعلیق و ابطال شد، گفت: در این مدت مجوز بهره‌برداری تجهیزات شهربازی برای ۴۴ دستگاه صادر و تمدید و ۱۸ مورد بازرسی از شهربازی‌ها صورت پذیرفت.