جوانمردی: همسرم مانعی برای پیشرفتم نیست

ملی‌پوش پاراتیراندازی به خبرورزشی گفت: بزرگترین و مهمترین رسالت من در زندگی تغییر نگاه ترحم‌آمیز مردم به معلولان است، زیرا بسیاری از افراد سالم، معلولان را به دلیل محدودیت‌های جسمی ناتوان تصور می‌کنند که این کاملاً اشتباه است.