برخواه: کیانوش خودش انتخاب می‌کرد

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری به خبرورزشی گفت: منصفانه نیست رستمی عدم معرفی اش برای رقابت‌های سوئیس را به گردن فدراسیون وزنه برداری بیندازد چرا که او خودش برای رقابت‌های انتخابی المپیک تصمیم می‌گرفت.