نگاه به معلولیت تغییر کند

سرپرست بهزیستی استان بوشهر گفت: نگاه و رویکرد به معلولیت به عنوان محدودیت باید تغییر کند، لذا ریشه‌های این نوع تفکر، از سنین کودکی نیاز به اصلاح دارد.

سهم 85 درصدی گمرک دوغارون در صادرات استان

ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: حجم کاری که در گمرک دوغارون انجام می‌شود نسبت به دیگر گمرک‌ها بیشتر بوده و می‌توان گفت حدود 85 درصد کالاها از مرز دوغارون خارج می‌شود.