برداشت یک| این بحرین خشن!

آنچه در تیم بحرین یک ضعف کلی به نظر می‌آید عدم سرعت دادن به بازی است و گونه تاکتیکی آن‌ها تمرکز و سپس حرکت است.

پرونده| حالا به تماشای لیگ بیا!

شاید قدم بعدی حضور بانوان برای تماشای لیگ باشد و قدم‌های بعدی هم خانوادگی کردن محیط ورزشگاه‌ها و کم شدن حساسیت‌ها پیرامون حضور همزمان دختران و پسران در ورزشگاه… خوشبختانه این اراده در دولت، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال وجود دارد.