چرا تست دوپینگ ملی‌پوشان انجام نشد؟

قرار بود ملی‌پوشان بدنسازی و پرورش اندام اعزامی به رقابت‌های جهانی فجیره امارات به محل فدراسیون آمده تا از آن‌ها در آستانه رقابت‌های جهانی تست دوپینگ گرفته شود، کاری که انجام نشد.