جزئیات روند درمانی داریوش

طبق اعلام دکتر نوروزی داریوش شجاعیان در حالی دچار این مصدومیت شد که در بهترین شرایط جسمانی اش طی ماه‌های گذشته بود.