روزنوشت| بازى آسان! گلزنى با دانستگى!

قبل از هر چیز، در بازى تیم ملى، نظم را دیدیم و فوتبال منظم را! از حرکات خود به خودى، البته که اثرى بود ولى از دویدن‌هاى سربه هوا و حتى از ندویدن‌هاى تنبلانه و دلبخواه، کمتر نشانى یافتیم.

مشارکت حداکثری در انتخابات فصل مشترک احزاب سیاسی است

فرماندار شهرستان شیراز با تاکید براینکه تحکیم پایه‌های نظام مردم سالاری دینی به حضور همه بازیگران و کارگردانان عرصه سیاسی، یعنی احزاب و تشکل‌های مختلف، امکانپذیر است، گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فصل مشترک احزاب سیاسی است.

ذاکریان: خروج کامل آمریکا از سوریه بعید است

یک استاد دانشگاه می‌گوید: بعید است آمریکا در تصمیم‌ خود برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به طور کامل و سریع اقدام کند، ترامپ در این مدت نشان داده است که معمولا حرف بزرگ می‌زند و عمل کوچک انجام می‌دهد.

کاهش تصدی گری با ارتقاء تقسیمات سیاسی و تفویض اختیارات

استاندار فارس با اشاره به ارتقای فرمانداری مرودشت به فرمانداری ویژه این اقدام را تصمیمی ملی دانست خاطرنشان کرد: هر گونه ارتقای سطح تقسیمات سیاسی و تفویض اختیارات به دستگاه‌های اجرایی، کاهش تصدی گری و تمرکز زدایی را در پی خواهد داشت و سبب تسریع در انجام امور و رفع مشکلات می‌شود.