صمیمیت، چاشنی دیداری از جنس پدر و دختری/ وعده صادق و مکرر سردار سلیمانی

همسر و دو فرزند شهید حسین محرابی با سردار سلیمانی دیداری داشتند که به گفته خانواده شهید، صمیمیت، شیرینی این ملاقات را تکمیل کرده بود.

Read More