ساخت زیرگذر «داودآباد» و روگذر «محمدآباد» قرچک اجرایی می شود

فرماندار قرچک گفت: نقشه زیرگذر داودآباد و روگذر محمدآباد با تلفیقی از طرح‌های کارشناسی شده راه آهن و شهرداری اجرایی خواهد شد.

Read More