مهم‌ترین سند و عامل پیشرفت هر جامعه از نگاه امام جمعه خرم‌آباد

امام‌جمعه خرم‌آباد با بیان این‌که کتاب مهم‌ترین سند و عامل پیشرفت و تمدن هر جامعه است، یکی از راه‌های ترویج کتاب‌خوانی گسترده را برپایی نمایشگاه کتاب دانست و گفت: حمایت از نمایشگاه کتاب به تقویت فرهنگ جامعه کمک می‌کند.

مهم‌ترین سند و عامل پیشرفت هر جامعه چیست؟

امام‌جمعه خرم‌آباد با بیان این‌که کتاب مهم‌ترین سند و عامل پیشرفت و تمدن هر جامعه است، یکی از راه‌های ترویج کتاب‌خوانی گسترده را برپایی نمایشگاه کتاب دانست و گفت: حمایت از نمایشگاه کتاب به تقویت فرهنگ جامعه کمک می‌کند.