توهمات کارلوس کی‌روشی کارشناسان قابل احترام!

برخی کارشناسان می‌گویند «حالا که در بازی با کامبوج گل‌های زیادی به ثمر رساندیم، افسوس دیدار با اسپانیا و پرتغال را می‌خوریم. ما در جام جهانی روسیه می‌توانستیم این تیم‌ها را شکست بدهیم!»